ราคาวัวแต่ละประเภท ราคาวัวตัวละเท่าไหร่?

ราคาวัวแต่ละประเภท ตามสายพันธุ์

ราคาวัว

ราคาวัวนั้นมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์ อายุ น้ำหนัก สุขภาพ และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยง เช่น เพื่อการผลิตนมหรือเนื้อ รวมถึงสถานที่ที่ซื้อขายวัวก็มีผลต่อราคาเช่นกัน

ราคาวัว

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและอัปเดตที่สุด แนะนำให้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

 1. ตลาดสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นหรือฟาร์มวัว
 2. เว็บไซต์ซื้อขายสัตว์เลี้ยง
 3. สมาคมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงวัว
 4. ประกาศซื้อขายในสื่อสังคมออนไลน์

โดยทั่วไป ราคาวัวอาจอยู่ในช่วงหลักหมื่นบาท ไปจนถึง ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว

ราคาของวัว ตามสายพันธ์

วัวมีหลายสายพันธุ์ทั่วโลก ซึ่งแบ่งออกเป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการเลี้ยง เช่น วัวเนื้อ วัวนม วัวทำงาน และวัวสายพันธุ์พื้นเมืองต่าง ๆ นี่คือตัวอย่างของสายพันธุ์วัวที่เป็นที่รู้จักในแต่ละประเภท

วัวเนื้อ

อเมริกัน บราห์มัน

อเมริกัน บราห์มัน (American Brahman) ราคาเริ่มต้น 75,000 บาท

 • วัวพันธุ์ (สำหรับการขยายพันธุ์)
  • ลูกวัวพันธุ์ดี อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 50,000 – 120,000 บาทต่อตัว
  • วัวพันธุ์ที่มีสายเลือดดีและมีการรับรอง ราคาสามารถสูงขึ้นไปถึง 150,000 บาทต่อตัวหรือมากกว่า
 • วัวเนื้อ (สำหรับการผลิตเนื้อ)
  • ลูกวัวเนื้อ อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 30,000 – 70,000 บาทต่อตัว
  • วัวเนื้อที่พร้อมขาย (น้ำหนัก 400-600 กิโลกรัม) ราคาประมาณ 80,000 – 150,000 บาทต่อตัว
แองกัส

แองกัส (Angus)

 • วัวพันธุ์ (สำหรับการขยายพันธุ์)
  • วัวพันธุ์ดี อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 50,000 – 150,000 บาทต่อตัว
  • วัวพันธุ์ที่มีสายเลือดดีและมีการรับรอง ราคาสามารถสูงขึ้นไปถึง 200,000 บาทต่อตัวหรือมากกว่า
 • วัวเนื้อ (สำหรับการผลิตเนื้อ)
  • ลูกวัวเนื้อ อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 30,000 – 70,000 บาทต่อตัว
  • วัวเนื้อที่พร้อมขาย (น้ำหนัก 400-600 กิโลกรัม) ราคาประมาณ 80,000 – 150,000 บาทต่อตัว
เฮียร์ฟอร์ด

เฮียร์ฟอร์ด (Hereford)

 • วัวพันธุ์ (สำหรับการขยายพันธุ์)
  • ลูกวัวพันธุ์ดี อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 50,000 – 100,000 บาทต่อตัว
  • วัวพันธุ์ที่มีสายเลือดดีและมีการรับรอง ราคาสามารถสูงขึ้นไปถึง 120,000 บาทต่อตัวหรือมากกว่า
 • วัวเนื้อ (สำหรับการผลิตเนื้อ)
  • ลูกวัวเนื้อ อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 30,000 – 60,000 บาทต่อตัว
  • วัวเนื้อที่พร้อมขาย (น้ำหนัก 400-600 กิโลกรัม) ราคาประมาณ 70,000 – 120,000 บาทต่อตัว
ชาร์โรเลส์

ชาร์โรเลส์ (Charolais)

 • วัวพันธุ์ (สำหรับการขยายพันธุ์)
  • ลูกวัวพันธุ์ดี อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 70,000 – 150,000 บาทต่อตัว
  • วัวพันธุ์ที่มีสายเลือดดีและมีการรับรอง ราคาสามารถสูงขึ้นไปถึง 200,000 บาทต่อตัวหรือมากกว่า
 • วัวเนื้อ (สำหรับการผลิตเนื้อ)
  • ลูกวัวเนื้อ อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 40,000 – 80,000 บาทต่อตัว
  • วัวเนื้อที่พร้อมขาย (น้ำหนัก 400-600 กิโลกรัม) ราคาประมาณ 90,000 – 160,000 บาทต่อตัว
ลิมูซิน

ลิมูซิน (Limousin)

 • วัวพันธุ์ (สำหรับการขยายพันธุ์)
  • ลูกวัวพันธุ์ดี อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 60,000 – 120,000 บาทต่อตัว
  • วัวพันธุ์ที่มีสายเลือดดีและมีการรับรอง ราคาสามารถสูงขึ้นไปถึง 150,000 บาทต่อตัวหรือมากกว่า
 • วัวเนื้อ (สำหรับการผลิตเนื้อ)
  • ลูกวัวเนื้อ อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 35,000 – 70,000 บาทต่อตัว
  • วัวเนื้อที่พร้อมขาย (น้ำหนัก 400-600 กิโลกรัม) ราคาประมาณ 80,000 – 140,000 บาทต่อตัว

วัวนม

โฮลสไตน์

โฮลสไตน์ (Holstein)

 • วัวพันธุ์ (สำหรับการผลิตนม)
  • ลูกวัวพันธุ์ดี อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 50,000 – 100,000 บาทต่อตัว
  • วัวพันธุ์ที่มีสายเลือดดีและมีการรับรอง ราคาสามารถสูงขึ้นไปถึง 120,000 บาทต่อตัวหรือมากกว่า
  • วัวสาว (อายุ 12-24 เดือน) ราคาประมาณ 80,000 – 150,000 บาทต่อตัว
  • วัวที่เริ่มผลิตนม ราคาประมาณ 120,000 – 200,000 บาทต่อตัว ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนมและสายเลือด
 • วัวเนื้อ (วัวโฮลสไตน์ที่ไม่เน้นการผลิตนม)
  • ลูกวัวเนื้อ อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 30,000 – 60,000 บาทต่อตัว
  • วัวเนื้อที่พร้อมขาย (น้ำหนัก 400-600 กิโลกรัม) ราคาประมาณ 70,000 – 120,000 บาทต่อตัว
เจอร์ซี่

เจอร์ซี่ (Jersey)

 • วัวพันธุ์ (สำหรับการผลิตนม)
  • ลูกวัวพันธุ์ดี อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 50,000 – 100,000 บาทต่อตัว
  • วัวพันธุ์ที่มีสายเลือดดีและมีการรับรอง ราคาสามารถสูงขึ้นไปถึง 120,000 บาทต่อตัวหรือมากกว่า
  • วัวสาว (อายุ 12-24 เดือน) ราคาประมาณ 80,000 – 150,000 บาทต่อตัว
  • วัวที่เริ่มผลิตนม ราคาประมาณ 120,000 – 200,000 บาทต่อตัว ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนมและสายเลือด
 • วัวเนื้อ (วัวเจอร์ซี่ที่ไม่เน้นการผลิตนม)
  • ลูกวัวเนื้อ อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 30,000 – 60,000 บาทต่อตัว
  • วัวเนื้อที่พร้อมขาย (น้ำหนัก 400-600 กิโลกรัม) ราคาประมาณ 70,000 – 120,000 บาทต่อตัว
บราวน์ สวิส

บราวน์ สวิส (Brown Swiss)

 • วัวพันธุ์ (สำหรับการผลิตนม)
  • ลูกวัวพันธุ์ดี อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 60,000 – 100,000 บาทต่อตัว
  • วัวพันธุ์ที่มีสายเลือดดีและมีการรับรอง ราคาสามารถสูงขึ้นไปถึง 120,000 บาทต่อตัวหรือมากกว่า
  • วัวสาว (อายุ 12-24 เดือน) ราคาประมาณ 80,000 – 150,000 บาทต่อตัว
  • วัวที่เริ่มผลิตนม ราคาประมาณ 100,000 – 180,000 บาทต่อตัว ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนมและสายเลือด
 • วัวเนื้อ (วัวบราวน์ สวิสที่ไม่เน้นการผลิตนม)
  • ลูกวัวเนื้อ อายุ 6-12 เดือน ราคาประมาณ 40,000 – 70,000 บาทต่อตัว
  • วัวเนื้อที่พร้อมขาย (น้ำหนัก 400-600 กิโลกรัม) ราคาประมาณ 80,000 – 130,000 บาทต่อตัว
ไอร์เชอร์

ไอร์เชอร์ (Ayrshire)

 • ลูกวัวไอร์เชอร์ (อายุ 6-12 เดือน):
  • ราคาประมาณ 30,000 – 60,000 บาทต่อตัว
 • วัวสาวไอร์เชอร์ (อายุ 12-24 เดือน):
  • ราคาประมาณ 50,000 – 100,000 บาทต่อตัว
 • วัวไอร์เชอร์ที่เริ่มผลิตน้ำนม:
  • ราคาประมาณ 80,000 – 150,000 บาทต่อตัว ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนมที่ผลิตได้และสายเลือด
กันซี

กันซี (Guernsey)

 • ลูกวัวกันซี (อายุ 6-12 เดือน):
  • ราคาประมาณ 50,000 – 80,000 บาทต่อตัว
 • วัวสาวกันซี (อายุ 12-24 เดือน):
  • ราคาประมาณ 70,000 – 120,000 บาทต่อตัว
 • วัวกันซีที่เริ่มผลิตน้ำนม:
  • ราคาประมาณ 100,000 – 180,000 บาทต่อตัว ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนมที่ผลิตได้และสายเลือด

วัวทำงาน

วัวควาย

วัวควาย (Oxen)

 • ลูกควาย (อายุ 6-12 เดือน):
  • ราคาประมาณ 10,000 – 30,000 บาทต่อตัว
 • ควายสาว (อายุ 1-2 ปี):
  • ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อตัว
 • ควายที่โตเต็มที่หรือควายทำงาน:
  • ราคาประมาณ 50,000 – 80,000 บาทต่อตัว ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและความแข็งแรง
 • ควายสำหรับการผลิตเนื้อ (น้ำหนัก 400-600 กิโลกรัม):
  • ราคาประมาณ 50,000 – 100,000 บาทต่อตัว ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของเนื้อ
 • ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ควรตรวจสอบราคาจริงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น
วัวแดงไทย

วัวแดงไทย (Red Sindhi)

 • ลูกวัวแดงไทย (อายุ 6-12 เดือน):
  • ราคาประมาณ 10,000 – 20,000 บาทต่อตัว
 • วัวแดงไทยที่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือใช้งานในฟาร์ม:
  • ราคาประมาณ 20,000 – 40,000 บาทต่อตัว
 • วัวแดงไทยสำหรับการผลิตเนื้อ (น้ำหนัก 300-500 กิโลกรัม):
  • ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อตัว

วัวพื้นเมืองในประเทศไทย

วัวแดงไทย

วัวแดงไทย (Red Thai)

 • ลูกวัวแดงไทย (อายุ 6-12 เดือน):
  • ราคาประมาณ 10,000 – 20,000 บาทต่อตัว
 • วัวแดงไทยที่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือใช้งานในฟาร์ม:
  • ราคาประมาณ 20,000 – 40,000 บาทต่อตัว
 • วัวแดงไทยสำหรับการผลิตเนื้อ (น้ำหนัก 300-500 กิโลกรัม):
  • ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อตัว
วัวอีสาน

วัวอีสาน (Esarn Cattle)

 1. ลูกวัวอีสาน (อายุ 6-12 เดือน):
  • ราคาประมาณ 10,000 – 20,000 บาทต่อตัว
 2. วัวอีสานที่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือใช้งานในฟาร์ม:
  • ราคาประมาณ 20,000 – 40,000 บาทต่อตัว
 3. วัวอีสานสำหรับการผลิตเนื้อ (น้ำหนัก 300-500 กิโลกรัม):
  • ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อตัว
วัวแบล็คบัลดี

วัวแบล็คบัลดี (Black Baldy)

 • ลูกวัวแบล็คบัลดี (อายุ 6-12 เดือน):
  • ราคาประมาณ 20,000 – 30,000 บาทต่อตัว
 • วัวแบล็คบัลดีที่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือใช้งานในฟาร์ม:
  • ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อตัว
 • วัวแบล็คบัลดีสำหรับการผลิตเนื้อ (น้ำหนัก 300-500 กิโลกรัม):
  • ราคาประมาณ 40,000 – 70,000 บาทต่อตัว

ราคาของวัวแต่ละสายพันธุ์ อาจมีการคลาดเคลื่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและราคาตลาดวัวของพื้นที่นั่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล
โทรหาเรา