ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอร์รี่แตกต่างกันอย่างไร

ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ความแตกต่างของ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นประเภทข้าวที่มีลักษณะและลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันตามลักษณะของทั้งสามชนิด

riceberry plant green organic rice paddy field
 1. ข้าวหอมมะลิ
  • ลักษณะ มีลักษณะเป็นข้าวสีขาว เหลือง มีกลิ่นหอมมะลินุ่มนวล เป็นที่นิยมในการทำข้าวของไทย
  • การปลูก ส่วนใหญ่ปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย
 2. ข้าวกล้อง
  • ลักษณะ มีลักษณะเป็นข้าวสีแทบดำ มักมีลักษณะเมล็ดข้าวยาว มีรสชาติเนื้อหอม รสหวาน
  • การปลูก สามารถปลูกได้ในหลายภูมิภาค
 3. ข้าวไรซ์เบอร์รี่
  • ลักษณะ มีลักษณะเป็นข้าวสีแดงเข้มหรือดำ มีรสชาติที่เข้มข้น ละมุน
  • การปลูก มักปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศหนาว มีทั้งในแถวเขาเหนือและประเทศยุโรป

ความแตกต่างของข้าวทั้งสามชนิดนี้มีอยู่ทั้งในลักษณะทางสีของเมล็ดข้าว กลิ่น รสชาติ และพื้นที่ปลูกที่ส่วนใหญ่ของพวกเขามีการปลูกในบริเวณที่แตกต่างกัน

plants growing field

ข้าวชนิดใดเหมาะกับการทำฟางอัดก้อน

ข้าวที่เหมาะกับการทำฟางอัดก้อนมักเป็นข้าวที่มีความเหนียวหรือสามารถติดต่อกันได้ดี เนื่องจากความเหนียวช่วยให้ฟางเกาะติดกันได้ดีและสามารถมีโครงสร้างที่แข็งแรงเมื่อกดต่อกันเป็นก้อนๆ ได้ ข้าวชนิดที่มักนิยมในการทำฟางอัดก้อนได้แก่

 1. ข้าวเหนียว (Glutinous Rice) มีความเหนียวมากทำให้เหมาะกับการทำฟางอัดก้อน ข้าวเหนียวเป็นที่นิยมในภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมใช้ฟางอัดก้อน เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ในการทำข้าวตัวเล็กที่เรียกว่า “อนิดะ”
 2. ข้าวหอมมะลิ (Jasmine Rice) นอกจากข้าวเหนียวแล้ว บางครั้งข้าวหอมมะลิที่มีความเหนียวในระดับที่พอประมาณก็นิยมนำมาทำฟางอัดก้อน
 3. ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Red Rice) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีสีแดงหรือดำมักมีความเหนียวมากกว่าข้าวทั่วไป ทำให้เหมาะสำหรับการทำฟางอัดก้อน

การทำฟางอัดก้อนมักนำไปใช้ในการประดับหรือเป็นส่วนประกอบในงานศิลปะและกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วยนะ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล
โทรหาเรา