สารอาหารจากฟางอัดก้อน

สารอาหารจากฟางอัดก้อน

ฟางอัดก้อน มีสารอาหาร และประโยชน์ในด้านใดบ้าง

ฟางอัดก้อน นอกจากประโยชน์ที่ใช้ทางการเกษตร หรือการตกแต่งสถานที่มากมายแล้ว ส่วนใหญ่ยังนำมาใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ เช่น วัว ไก่ ควาย และอื่นๆ ซึ่งมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารมากมาย ได้แก่

  • โปรตีน 3.44%
  • ไขมัน 1.88%
  • เยื่อใย 37.48%
  • ปริมาณเถ้า 12.30%
  • ฟอสฟอรัส (P2O5) 0.11% (กองอาหารสัตว์, 2548)

การเพิ่มคุณค่าจากสารอาหาร

การนำฟางข้าว มาเลี้ยง โค – กระบือ เพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารต่างๆ ไม่เพียงพอ และมีผลทำให้น้ำหนักของสัตว์ลดลง จึงควรนำฟางข้าวมาปรุงแต่ง ร่วมกับวัสดุอื่น หรือ การทำฟางหมักยูเรีย เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกร และเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ช่วยรักษาและลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณบทความจาก Komchadluek

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล
โทรหาเรา